Lundi.as råd og regnskap / Kalender / Frist for levering av selvangivelse for selskap

Frist for levering av selvangivelse for selskap

Hvert år den 31.05.2013

Fristen gjelder upersonlige skatteytere, selskaper mv som leverer egen selvangivelse elektronisk via Altinn. Levers på papir, er fristen 31.3.